10.1.09

เรียนเย็บสมุดที่ี่ญี่ปุ่น 06.10.2008

กาารเย็บสมุดแบบ Honkagari
(hon = basic, kagari = sewing)

อุปกรณ์นี้เรียกว่า bookpress ไว้ชวยบีบกดไส้ในสมุดก่อนที่จะเย็บ
และช่วยทับสมุดให้แบนราบหลังจากการเย็บสมุดเสร็จสิ้น

สีขาวที่เห็นคือ linen fiber ช่วยในการยึดให้กระดาษไส้ในแต่ละชั้นติดกัน . .​ .

โดยการเย็บ linen fiberเข้าไปฝังในกระดาษด้วย

สร็จสิ้นไส้ใน!