14.8.09

ห้องสมุดวัดโพธิ์แมนคุณาราม (โพวมึ้งป่ออึงยี่)

ห้องสมุดในวัด

วัดโพธิ์แมนคุณาราม (โพวมึ้งป่ออึงยี่) (จีน: 普門報恩
เป็นวัดในพุทธศาสนาฝ่ายมหายานสังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทยสืบทอดหลักธรรมคำสอนมาจากนิกายเซน สาขาหลินฉี (วิปัสสนากรรมฐาน) และเป็นเป็นศูนย์กลางหลักธรรมคำสอนของนิกายวินัยและนิกายมนตรายานของวัชรยาน ทิเบต และเป็นศูนย์กลางการปกครองคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย และศูนย์กลางการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนานิกายมหายาน และวัชรยานอีกทั้งเป็นแหล่งข้อมูลพุทธศาสนาฝ่ายมหายานของประเทศไทย (ข้อมูลจากวิกิพีเดีย) 

ได้มีโอกาสแวะไปห้องสมุดวัดโพธิ์แมนคุณาราม มีของสวยงามสร้างแรงบันดาลใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นหนังสือภาษาจีนเก่า ปกหุ้มด้วย bookcloth(ผ้าสำหรับหุ้มปกสมุดโดยเฉพาะ) พร้อมแถบอักขระภาษาจีนตรงสัน ที่มีเชือกพันล้อมออกมาด้านนอกและผูกเป็นโบว์ (ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นการเพิ่มความแน่นหนาในการ bind หรือการเข้าเล่ม--สำหรับผู้สังเกตการณ์อย่างเราว่าเป็นวิธีที่สวยงามมากค่ะ) นอกจากความงามของสมุดหนังสือในห้องสมุด ยังมีแพทเทิร์นและลวดลายบนสถาปัตยกรรม ทั้งที่เป็นงานเพนท์ด้วยมือ งานโมเสกเรื่องราวเกี่ยวกับการออกบิณฑบาตร การลงรักปิดทองเป็นภาพวาดจีน หรือพื้นหินอ่อนรูปดอกบัว บนป้ายแผ่นอักษรทองที่ติดอยู่บนผนังวัดได้อธิบายไว้ว่าเป็นการผสมผสานพุทธศิลปของทั้ง ไทย จีน และธิเบต

No comments: