26.10.09

เมืองรักษ์กระดาษ. . . พิพิธภัณฑ์โรงผลิตกระดาษ ณ.เมือง Capellades (คาเปยาเลส) ประเทศสเปน

Museu Moli Paperer de Capellades
The Capellades Paper Mill Museum is house in the "Moli de la Vila", an old paper mill, conserved to resemble a typical 18th century papermill. Next to the museum, there is a small lake, known as the "Bassa", which is a natural source of the crystalline water once used by the town's sixteen paper mills. Between the 18th and 19th centuries, Capellades and its environs represented the most important papermaking centre within Spain. The town's mill specialised in top-quality deckled paper and cigarette papers. (from the museum booklet)

พิพิธภัณฑ์โรงผลิตกระดาษแห่งเมืองคาเปยาเลส เดิมเป็นที่ตั้งโรงผลิตกระดาษโบราณ อนุรักษ์การผลิตกระดาษตั้งแต่สมัยศตวรรษที่18 ด้านข้างของพิพิธภัณฑ์มีทะเลสาบเล็กๆชื่อว่า ทะเลสาบบาซซา ซึ่งถือเป็นแหล่งน้ำสำคัญสำหรับผลิตกระดาษที่โรงผลิตกระดาษคาเปยาเลส รวมไปถึงโรงผลิตกระดาษอื่นๆในเมืองอีก 16 แห่ง ในระหว่างศตวรรษที่18 ถึง 19 เมืองคาเปยาเลสนับเป็นศูนย์กลางสำคัญในการผลิตกระดาษของประเทศสเปน เชียวชาญการผลิตกระดาษคุณภาพสูงและกระดาษห่อใบยาสูบ

พิพิธภัณฑ์โรงผลิตกระดาษแห่งเมืองคาเปยาเลส เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดกระทัดรัด ตั้งอยู่ที่เมืองคาเปยาเลส ใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองบาเซโลนาโดยรถยนต์ประมาณ 1ชั่วโมงนะคะ หรือทางรถไฟหรือรถโคชประมาณ 1ชั่วโมงครึ่งค่ะ ภายในแสดงประวัติความเป็นมาของกระดาษ กระบวนการผลิตกระดาษ วิวัฒนาการของกระดาษจากประเทศต่างๆ รวมไปถึงจัด workshop ให้ผู้สนใจร่วมมีประสบการณ์ในกรรมวิธีผลิตกระดาษแบบโบราณด้วยค่ะ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.mmp-capellades.net: Museu Moli Paperer de Capellades C/Pau Casals, 10 o8786 Capellades (Barcelona) T/F +34 93 801 28 50

แบบจำลองกระบวนการผลิตกระดาษ

ขั้นตอนการผลิตกระดาษ:
คนยุโรปโบราณใช้ผ้ามาทำกระดาษ โดยนำผ้าที่ไม่ใช้แล้วมาทุบหรือตี
เพื่อนำใยผ้ามาผสมทำกระดาษค่ะ

เมื่อได้ใยผ้าแล้วก็นำมาผสมในบ่อผสม รวมกับpaste หรือแป้งเปียกสำหรับทำกระดาษและน้ำ
ซึ่งถือเป็นส่วนประกอบสำคัญ และส่วนประกอบหลักในการผลิตกระดาษ
โรงผลิตกระดาษส่วนใหญ่จึงตั้งอยู่ติดกับแหล่งนำ้ธรรมชาติค่ะ
ด้านซ้ายที่เห็นเหมือนไม้ตำข้าวจะช่วยตีให้เยื่อกระดาษในบ่อผสมละเอียดยิ่งขึ้น
ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนที่จะใช้เฟรมกระดาษแช่ลงไปในบ่อผสมทางด้านขวา
(ล่าง) เม่ือนำกระดาษออกมาจากเฟรม กระดาษแต่ละแผ่นจะถูกเรียงตัวกัน
เพื่อนำมากดทับเพื่อรีดน้ำส่วนเกินออกมาให้มากที่สุดค่ะ

กระดาษที่ได้รีดน้ำแล้วจะถูกนำไปตาก
(บริเวณชั้น3ของพิพิธภัณฑ์)

นำกระดาษที่แห้งสนิทจะมาแยกประเภท
(ล่างซ้าย) เฟรมสำหรับทำกระดาษ
เฟรมจะมีความถี่ของตาข่ายต่างกัน
เพื่อความยืดหยุ่นและลวดลายของเส้นใยบนกระดาษที่ต่างกันค่ะ
(ล่างขวา) Watermark หรือ ตราประประทับสำหรับทำลายน้ำบนกระดาษ
แหล่งน้ำสำคัญ(และหัวใจสำคัญ)ข้างโรงผลิตกระดาษ ! ! !
รักษ์น้ำ = รักษ์กระดาษ
รักกระดาษต้องรักน้ำ
:> :> :>

1 comment:

maiiam said...

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีดีอันนี้นะค่ะ^^
เป็นข้อมูลที่หนูสามารถนำมาต่อยอดในการเรียนได้อีกทางหนึ่งเลยทีเดียวค่ะ :)