6.10.13

TCDC Creativities Unfold 2013: Creative space workshop with LIKAYBINDERY


Book as Habitat: 
ลิเกบายเดอรี่ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ Creative space workshop ซึ่งจัดโดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ(TCDC) เมื่อวันเสาร์ที่ 24 สิหาคม 2556 ที่ผ่านมา สัมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการทำความรู้จักกับการเย็บสมุดในวิถีดั้งเดิมและค้นหาความเป็นไปได้อันไม่มีที่สิ้นสุดของโครงสร้างทางกายภาพของหนังสือ และเชิญชวนให้มองหนังสือด้วยสายตาที่ต่างไปจากความคุ้นชิน . . . ขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านที่มาร่วมมือร่วมใจกับปฏิบัติการครั้งนี้ และหวังว่าเราจะได้พบกันอีก ^ ^

No comments: